دکتر محمدرضا شیروانی
  • عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران
  • بورد فوق تخصصی
  • رتبه دوم آزمون جامع علوم پایه سال ۱۳۷۵
  • ورودی سال ۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۱۸۱ مرحله اول و رتبه ۱۳ مرحله دوم آزمون کنکور سراسری و اخذ دانشنامه پزشکی عمومی در سال ۱۳۷9
 روز و ساعات حضور در مطب

 شنبه ها از ساعت 9 صبح تا ۱ ظهر
 دوشنبه ها یک هفته در میان از ساعت ۵ عصر الی ۱۰ شب
 چهارشنبه ها از ساعت ۵ عصر الی ۱۰ شب